Data modificació: 18/11/2015

APA - Associació de Pares d'Alumnes


Assemblea octubre 2015 - Loteria de Nadal 2015.

Segons acord de l'Assemblea General de l'APA, es va acordar:


Assemblea 29/10/2015 - Quota anual familiar curs 2015-16.


Assemblea 17/10/2014 - Quota anual familiar curs 2014-15.


Fitxa d'incripció a activitats extraescolars organitzades per l'APA, curs 2014-15.


Circular 03/12/2012 (Concurs targetes de Nadal 2012-13; Mostra de Betlems familiars; avantatges pagament quota APA)


Assemblea 19/10/2012 - Quota anual familiar curs 2012-13.


Assemblea 28/10/2011 - Quota anual familiar curs 2011-12.


Assemblea 28/10/2010 - Quota anual familiar curs 2010-11.


Assemblea 04/11/2009 - Quota anual familiar curs 2009-10.


Assemblea 14/10/2008 - Quota anual familiar curs 2008-09.


Assemblea 25/10/2007 - Quota anual familiar curs 2007-08. Samarretes Ed. Física. Quotes de les activitats extraescolars.