Data modificació: 23/07/2013

Presentació

La Parròquia de la Mare de Déu de Fàtima, titular del Col·legi, va tindre des dels seus inicis un gran interés per la promoció social, cultural i educativa del barri en què s'ubicava.
Per aquesta raó, la primera de les accions i inversions de la Parròquia, després de la construcció d'un temple provisional, va ser la construcció i posada en funcionament del Col·legi de la Mare de Déu de Fàtima.

El Centre disposa dels següents nivells educatius:

Educació Infantil (a partir de 3 anys)

Concert ple,
totalment gratuïta.

Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria

Disposem també d'aula d'integració d'Infantil i Primària, atesa per una especialista en Pedagogia Terapèutica.

Programa Plurilíngüe (PPEC): al llarg de l’etapa Infantil ensenyem en valencià (matins), castellà (vesprades) i 2 sessions setmanals d’anglés. La iniciació a la lecto-escriptura la fem en valencià, per ser la gran majoria dels alumnes valencianoparlants. A l’etapa de Primària s’imparteixen totes les àrees en castellà, excepte Valencià, Coneixement del Medi i Música. Finalment és a l’etapa d’Educació Secundària quan s’arriba a la proporció aproximada del cinquanta per cent entre castellà i valencià, tot açò per tal de garantir que els alumnes tinguen una competència lingüística equivalent en les dues llengües oficials de la nostra Comunitat al finalitzar l’escolarització.

Per decisió de l'AMPA, els alumnes del col·legi porten uniforme (des del mes d'octubre al de maig; setembre i juny van de particular).

També hi ha un xandall i samarreta  específics per a les classes d'Educació Física.

Disposem de les següents instal·lacions (podeu consultar més a fons fent clic ací):

L'AMPA col·labora organitzant activitats extraescolars com esport escolar, anglés, guitarra, cor, etc.

Les activitats extraescolars es realitzen de 12 a 13, i de 17 a 18 hores.