Data modificació: 29/06/2015

ESO - Convocatòria extraordinària: exàmens juny de 2015


Deures

[Puja]

Per a algunes assignatures, es van repartir en paper tasques per preparar les àrees no superades en juny, però aquest curs són pocs els deures a causa dels pocs dies que tindran els alumnes per preparar les matèries.


Calendari i horari d'exàmens convocatòria extraordinària

[Puja]

El calendari i horari de recuperació de matèries d'ESO, referit tant a assignatures del curs en què s'està matriculat/da, com a les àrees pendents de cursos anteriors, és el següent. Si voleu una versió imprimible, feu clic ací.

 

 

DILLUNS

DIMARTS

08.00

09.00

Informàtica Educació Física Ciències de la Natura,
Biologia i Geologia

09.00

10.00

Castellà Ed. Plàstica i Visual

10.00

11.00

Valencià Anglés Francés

11.00

12.00

Matemàtiques Geografia i Història

12.00

13.00

Física i Química Ètica, Religió,
Ed. Ciutadania

13.00

14.00

Música Tecnologies, TMI