La lectura ens fa millors persones. Per això, és molt important encomanar el gust per la lectura als xiquets i xiquetes des dels primers anys, fins i tot quan encara no saben llegir. En aquest repte, el paper de la família és tan important o més que el de l’escola, les biblioteques, les llibreries o els mitjans de comunicació.

Per què llegim?

Es pot llegir per a passar el temps o per una necessitat puntual de conéixer algun tema concret, però al final, el vertader lector o lectora és el que llig per interés propi, perquè li agrada, perquè ho passa bé o senzillament, perquè vol.

D’altra banda, és ben cert que la lectura és la base de tot aprenentatge. Els xiquets i les xiquetes que lligen saben més paraules, entenen i utilitzen estructures sintàctiques més complexes i, per tant, comprenen més bé els textos escrits i també els orals. I en això, en la capacitat de comprendre textos escrits, es basa una gran part de la seua educació escolar.

Els estudis demostren que l’alumnat que llig durant la infancia i l’adolescència té molts avantatges en la seua vida acadèmica

El paper de la família a l’hora de crear l’hàbit de la lectura és fonamental, ja que és el primer punt de referència de les criatures. És molt important que els pares i les mares s’impliquen d’una manera activa en les seues lectures. I és bàsic que la societat, l’escola i la família caminen de la mà en aquest aspecte.

Amb la lectura, tot són beneficis

La lectura és una de les millors fórmules per a traure guanys personals a curt, mitjà i llarg termini. És evident que la lectura és una activitat amb prestigi i ben vista per la societat, però no se li reconeix del tot la utilitat pràctica i efectiva. I en canvi, en té i molta:

 • Millors en atenció i en expressió: aprendran a escoltar i a fixar l’atenció. L’experiència de la lectura facilita el coneixement d’altres formes de pensar i de ser, i per tant, a qui llig li resulta més senzill entendre les diferències.
 • Millors a l’escola: Llegir ajuda a millor el rendiment acadèmic. Aporta vocabulari i expressions. Aporta més capacitat per a concentrar-se i també per a retindre, memoritzar i assimilar conceptes nous.
 • Millors a mesura que creixen: La lectura és un instrument fonamental en el procés de desenvolupament i maduració personal.
 • Millors en les relacions personals: La lectura ens permet obrir-nos al món que ens envolta. Quan llegim, ens ensenyem a crear opinions pròpies, a ser crítics i autocrítics i més receptius a les opinions dels altres.

Com despertar el gust per la lectura?

Consells per a transmetre el gust pels llibres:

 • Llegim des del bressol: Podem cantar-los cançons de bressol, dir endevinalles o jocs de repetició.
 • Llegim abans de llegir: Si adquirim l’hàbit de llegir-los, ja tindrem recorreguda una part del camí.
 • Els llibres, uns objectes comuns a casa: Que els toquen, que juguen amb ells i que els tinguen prop per obrir-los sempre que vulguen.
 • Tot el món llig: És important que ens vegen llegir habitualment.
 • Valorem el fet de llegir: Difícilment fomentarem en una altra persona el gust per la lectura si nosaltres no la valorem.
 • Adeqüem un espai i dissenyem-lo entre tots: un espai de la casa on hi haja prou tranqui.litat i la llum idònia.
 • Un llibre, el millor regal: Ens hem de centrar en les preferències de qui el rep encara que no coincidisquen amb les nostres.
 • Llegim amb ells: Podem compartir lectures per després comentar-les amb ells.
 • El llibre és una festa: És important que deixen d’associar la lectura exclusivament amb l’obligació escolar, i que la vegen, també, com una activitat d’oci.
 • Per a començar, llegir en veu alta: A tots, sense excepció, els encanta escoltar una bona historia.
 • Contes i Rondalles: Han sigut durant anys l’escola de la vida, la porta oberta a la literatura oral i el camí més directe a la cultura.
 • Fem un pas avant: Quan el xiquet o xiqueta espera cada dia la lectura és el moment de demanar-li que ens ajude a contar la història.
 • Llegir a soles: Hem d’acompanyar-los fins que ells mateixos comencen a demanar fer-ho sols. No tinguem pressa.

Lectures per a tots els gustos i edats

Com que cada persona és un món i cada moment és diferent, hi ha una oferta immensa i variada de llibres. Hi ha tants llibres diferents com lectors i lectores: poesia, narracions d’aventures, llibres visuals, còmics, llibres de jocs, de treballs manuals, llibres infantils,… Triar els relats adequats entre la gran quantitat de llibres publicats no és una tasca fàcil.

Encara que la maduració i l’historial lector de cada infant són més significatius que l’edat, generalment fins als 2 anys s’aconsellen llibres amb imatges, sense a penes lletres. Cap als 5 anys, les persones adultes narren per a explicar les il·lustracions d’històries senzilles, o reciten endevinalles o poemes curts. Fins als 8 anys, és important la lectura de cómics i contes d’animals o històries fantàstiques. Entre els 8 i els 12 anys, busquen herois, heroïnes o colles amb qui identificar-se, i històries d’aventures, de ciència-ficció o de misteri. A partir dels 12 anys, el grau d’enteniment i els gustos comencen a semblar-se als dels adults i els agraden arguments que plantejen conflictes semblants als que viuen.

Font: www.llegim.org