El joc simbòlic ajuda al xiquet/a a entendre el món que l’envolta. Ajuda a comprendre, aprendre i posar-se en el lloc dels diferents rols de la societat en la qual viu. L’ajuda a desenvolupar competències com el llenguatge , matemàtiques , lògica , moviment , psicomotricitat… a més, afavoreix la imaginació  i la creativitat.

Les activitats de la vida pràctica ajuden als xiquets i xiquetes  aconseguir un sentit de «ser» i «pertànyer», establit mitjançant la seua participació en la vida diària amb nosaltres. Mitjançant la vida pràctica en la pedagogia Montessori , el xiquet aprén coses sobre la seua cultura i tot el que significa l’ésser huma .

Podeu accedir a les fotos des d’aquest enllaç «clic«

Eduquem amb il·lusió!

#FentColeFemFàtima #FàtimaSueca #JocSimbòlic #Infantil