Al Col·legi Fàtima de Sueca, una escola viva i activa, som conscients del que volem per als nostres alumnes, volem el millor per a ells i per al seu futur, i per aquest motiu hem adaptat les nostres metodologies pedagògiques als nous temps, metodologies avalades científicament que permeten un aprenentatge vivencial i autònom.

A l’etapa d’infantil treballem amb diferents ambients d’aprenentatge, tots ells de lliure circulació. Les nostres aules ja no responen al model tradicional, fomentem el treball de descobriment a partir de la manipulació i el joc amb diversos materials. Les assembles i els projectes, formen part del nostre dia a dia, i en definitiva el que prima són les relacions humanes. T’agradaria formar part del nostre projecte? Som una gran família i volem que formes part.

Qué és una Escola Viva i Activa i per què?

L’escola viva i activa, és un tipus d’ensenyança que fa ús d’una metodologia pedagògica que fa un recull de tres grans metodologies:

Maria Montessori: Respecte al xiquet/a, ambients preparats, l’observació sense intervenció, la ment absorbent, el docent com a guia, la llibertat …

Reggio Emilia: l’estètica, la pedagogia de l’escolta, l’ambient, el taller, la documentació…

Escola Waldorf: ambients lliures on l’alumne és el centre de tota activitat, i on la llibertat és una condició bàsica per a la creativitat.

Inspirada en aquestes metodologies, l’escola viva i activa és una escola centrada en el xiquet/a, que pren consciència del que necessita per aprendre, de les necessitats reals. És una escola que confia i respecta els processos naturals i que té en compte el desenvolupament individual en les diferents etapes segons R. Steiner, Piaget o Vigotsky.

Els xiquets són actius per naturalesa, són els constructors del seu propi aprenentatge gràcies a les experiències que viuen al seu voltant. També sabem que cada xiquet o xiqueta és únic, que cadascú té el seu propi ritme i té unes necessitats, uns interessos i unes motivacions diferents.

Tenint en compte açò, ens adonem que l’escola tradicional, eixa que ensenya a tots el mateix i al mateix temps basant-se en l’edat cronològica, que a més a més utilitza programacions elaborades amb anterioritat, sense tindre en compte les característiques dels alumnes, en la que cal estar segut escoltant a l’adult transmetre el seu coneixement quasi de forma unidireccional…realment no te en compte als xiquets/es.

Principals característiques de l’Escola Viva i Activa

  • Una escola centrada en el xiquet/a, que confia i respecta els processos naturals.
  • Una escola que respecta la individualitat, que no pretén homogeneïtzar.
  • Una escola que respecta la curiositat i el descobriment, la motivació intrínseca i l’aprenentatge significatiu.
  • Una escola amb diferents propostes per a que, de forma activa, cada alumne trobe el camí que necessita per al seu aprenentatge.
  • Una escola amable, afectuosa, que respecta a l’alumne i que té presents les seues emocions en tot moment.
  • Una escola on el docent assumeix un nou rol com a facilitador d’experiències i acompanyant dels processos naturals.
  • Una escola en la que canvia la configuració de l’aula, on l’ambient de treball assumeix un nou rol, un espai en el que poder moure’s, triar, jugar, equivocar-se, repetir… tenint sempre totes les possibilitats a l’abast dels xiquets/es.

Col.legi Fàtima, una escola viva i activa conscient de que cada persona és única