La Intel·ligència emocional és una de les habilitats bàsiques per afrontar la vida amb èxit. De fet, s’ha apreciat que les persones que tenen més èxit en les seues carreres professionals no son les que tenen major quocient intel·lectual sinó aquelles que tenen una bona intel·ligència emocional. Per aquest motiu, no és d’estranyar que els pares estiguen cada vegada més preocupats pel fet de que els seus filles i fills desenvolupen aquesta capacitat.

Què és realment la Intel·ligència Emocional?

La Intel·ligència emocional és la capacitat per a identificar i gestionar les nostres emocions i les dels demés. Aquesta capacitat complexa està composta per diferents habilitats:

 • Autoconsciència: Capacitat per a saber identificar exactament el que sentim i posar-li nom. Per exemple: Si ens sentim malament, saber discriminar: tristesa, nostàlgia, frustració…
 • Autoregulació emocional: Capacitat per a gestionar de forma assertiva i positiva les nostres emocions. Identificar-les i anar un pas més enllà per tal de no fer mal a les persones del nostre voltant.
 • Motivació Intrínseca: Estar capacitats per a fixar-nos objectius i mantenir-nos motivats en el camí. Tindre una actitud proactiva y optimista de cara als obstacles.
 • Empatia: Ser capaços de posar-se en el lloc dels altres, baix el punt de vista emocional.
 • Habilitats socials: Tindre la capacitat de solucionar conflictes, comunicar les nostres necessitats de manera clara e inclús inspirar i guiar a altres persones, sempre des de l’empatia i el respecte.

L’educació emocional

L’educació emocional és una de les innovacions psicopedagògiques dels últims anys que respon a les necessitats socials que no queden suficientment ateses en les matèries acadèmiques ordinàries.

L’objectiu principal de l’educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals que són bàsiques per a viure la nostra vida amb el màxim benestar possible.

L’educació emocional pretén ser una educació que capacita per a la vida. Una educació que té com a propòsit el desenvolupament integral de les persones i com a base el coneixement de les emocions, des d’un punt de vista experiencial i pràctic.

L’educació emocional pretén ser una educació que capacita per a la vida.

L’educació emocional  és un treball inclusiu, és important que tant l’escola com les famílies s’impliquen i ensenyen l’alumnat a posar-se en contacte amb les seues emocions, a sentir-les, gestionar-les i expressar-les.

El treball emocional des de la infantesa desemboca en adults més competents, que se senten més capaços per a viure feliçment la seua vida i amb una autoestima més adequada.

 

L’educació emocional a l’escola

El Col·legi Fàtima de Sueca és una escola viva i activa i l’acompanyament emocional dels xiquets i xiquetes al llarg del seu pas per la nostra escola es materialitza en cada etapa aportant estratègies i oferint un feedback per tal d’ajudar-los a desenvolupar el seu món interior, al mateix temps que van autogestionant les seues emocions.

Al nostre col·legi som ben conscients de la seua importància, i és per això que treballem les emocions amb els xiquets des de ben menuts, per tal de assolir les bases d’un bon desenvolupament de la intel·ligència emocional, sense pedrer de vista la resta d’ intel·ligències múltiples de l’alumnat.

 

contents

L’educació emocional a casa

La família és el primer i el mes important dels contexts afectius dels xiquets i xiquetes. A mesura que van creixent i veuen que els seus pares li posen nom a cada emoció, resolen els seus conflictes sense cridar fort i es mostren empàtics, aprendran a desenvolupar eixes mateixes habilitats.

No obstant això, existeixen algunes estratègies per a fomentar l’educació emocional infantil a casa:

 • Tindre en compte les emocions i les opinions dels xiquets i xiquetes des del primer moment.
 • Donar-los opcions i que siguen capaços de prendre les seus pròpies decisions, encara que siga baix la supervisió d’un adult.
 • Escoltar-los farà que es senten valorats en tot moment.
 • Modelar el comportament que es busca: disculpar-se quan s’està equivocat, tractar amb respecte i amabilitat…) Elles i ells aprenen de l’observació del comportament dels seus pares y mares.
 • Pensar en l’impacte de les accions en la vida dels fills i filles i actuar per a ser un bon exemple.
 • Fomentar l’autoestima en els teus fills i filles. Per aconseguir-ho és necessari donar-los responsabilitats acordes a la seua edat, deixar que prenguin les seues pròpies decisions, reconèixer el que fan ben fet.
 • Respectar les diferències i entendre que cada xiquet té els seus propis talents i habilitats.

Convertir-se en pare és una excel·lent oportunitat per a potenciar la Intel·ligència Emocional. Si bé és cert que algunes persones són més intuïtives, empàtiques i sociables que altres, la Intel·ligència Emocional és una capacitat que es desenvolupa, de manera que si vols potenciar-la en els teus fills o filles, has de començar per tu mateix.

No hi ha que oblidar que les habilitats emocionals s’aprenen en la pràctica, mentre els xiquets i xiquetes es relacionen amb els seus pares, germans i amics, per la qual cosa, cada oportunitat es bona per a posar-se a prova.