L’educació en valors és de gran importància en qualssevol etapa de la vida, ja que els valors que desenvolupem ens ajudaran a prendre les decisions apropiades en cada moment. Per a que les persones adopten els valors com un hàbit de vida, és molt important inculcar-los des de ben menuts i menudes.

Al igual que altres hàbits, els valors s’aprenen amb constància i esforç, i l’educació en valors exigeix la implicació tant dels mestres i de la comunitat educativa, com dels pares i la societat en general.

Què són els valors?

Abans d’aprofundir en l’educació, hem de parar-nos a reflexionar sobre aquesta qüestió. Els valors humans són una sèrie de principis universals pels quals es regeixen la majoria de les persones. Ens serveixen de guia per a saber com conduir-nos i per a viure amb harmonia. 

Els valors són les regles de conducta i les actituds segons les quals ens comportem i que estan en concordança amb allò que considerem correcte. Però, ningú naix ensenyat, i els valors s’han d’aprendre i reforçar-se dia a dia amb la convivència amb altres persones i als diferents contextos.

“Els valors humans s’adquireixen amb l’exemple” Savater

Què significa educar en valors?

Segurament si ens parem a pensar com ha aprés un xiquet o xiqueta a sumar, podrem suposar que probablement ha treballat els conceptes matemàtics a l’escola i ha desenvolupat la capacitat d’operar.

Si ens parem a pensar com ha aprés un xiquet o xiqueta a ser capaç de resoldre conflictes de manera efectiva, per exemple, possiblement la resposta ja no siga tan fàcil.

Educar en valors significa estendre l’abast de l’educació  de manera que no es limite a l’ensenyança i  l’aprenentatge de matèries, habilitats i temaris, amb l’objectiu final de formar persones i no sols professionals.

L’educació en valors al Fàtima Sueca

El col·legi Fàtima de Sueca és una escola d’educació cristiana, i com a tal, fomentem valors tals com: la fe, el respecte, la caritat, el diàleg, l’autocontrol, l’esforç, l’autoestima i la responsabilitat.

El nostre col·legi es caracteritza, entre altres coses, pel seu treball transversal amb els valors. Aquest treball es materialitza amb l’ús de diferents estratègies que persegueixen que cada xiquet o xiqueta establisca la seua pròpia escala de valors a partir de models que fomenten el respecte, el diàleg, la tolerància, la pressa de decisions i el treball en equip.

L’ús de noves metodologies educatives i dinàmiques de treball com les que duguem a terme, ens permeten treballar els valors de forma directa i motivadora. Activitats que ajuden als alumnes a créixer com a persones compromeses en la construcció d’un món més humà, més just i més solidari.

L’educació emocional i l’educació en valors

Com ja veiem en articles anteriors, l’intel·ligència emocional ens ajuda a autoregular les nostres emocions i la seua influència en els altres. L’educació en valors, complementàriament,  ens ajuda a desenvolupar les nostres relacions amb la resta de la societat ens ajuda a conviure de la millor manera possible.

Ambdues, l’educació en valors i l’educació emocional, responen a una necessitat educativa que ajuda tant a crear un bon clima dins del grup com a aprendre a conviure en societat de manera constructiva i conscient de les pròpies capacitats i actituds. Ambdues són igual de necessàries per al futur dels nostres filles i fills i d’això som ben conscients.

“Educar és també tot allò que fem quan no estem educant”