També coneguda com E.S.O, és una etapa educativa obligatòria que completa l’educació bàsica.

En aquesta etapa, seguim treballant amb metodologies actives que permeten a l’alumnat formar part del procés d’aprenentatge. Cerquem el seu protagonisme perquè es formen com a persones autònomes, creatives i compromeses

Facilitem un ensenyament contextualitzat en problemes del món real en el qual l’estudiant es desenvoluparà en el futur.

Cal remarcar la labor del nostre servei d’orientació educativa, la finalitat de la qual és la de contribuir al desenvolupament de la seua personalitat íntegra.

El nostre objectiu és afavorir als nostres alumnes l’assoliment de l’excel·lència humana, física, intel·lectual, espiritual i social.

L’Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat:

 • Aconseguir que tots adquirisquen els elements bàsics de la cultura: humanístics, artístics, científics i tecnològics.
 • Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i de treball.
 • Preparar per a la incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral.
 • Formar a tots per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.
 • Fomentar l’autoestima, la disciplina, la responsabilitat i els hàbits de vida saludables.

Metodologies:

 • PROJECTES CULTURALS: Anualment organitzem una vetllada poético-musical, i una obra teatral on els protagonistes són els nostres alumnes de 4t i el públic, la resta del col·legi i els pares. A l‘any 2019, va formar part d’un projecte interdisciplinar que va aconseguir el 1r Premi d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira.
 • OLIMPÍADA MATEMÀTICA: Participem a les Olimpíades Matemàtiques que organitza la societat matemàtica Al-Khwarizmi.
 • FIRA EXPERIMENTA: Participem a la fira experimenta amb projectes de tecnologia, organitzada per la Facultat de Física de la Universitat de València (Menció d’honor l’any 2015).
 • TECNOLOGIA: Al taller de tecnologia disposem de màquines de control numèric CNC, impressora 3D i fem dissenys de robòtica.
 • GAMIFICACIÓ: Mitjançant l’ús de ferramentes com Kahoot, que permeten reforçar l’aprenentatge i avaluar a l’alumnat d’una forma més dinàmica i lúdica.
 • IDIOMES: L’aprenentatge de les llengües estrangeres és clau, ho fem de manera transversal. Organitzem estades a l’estranger de convivència amb famílies natives per afavorir l’aprenentatge de l’idioma i de les costums i cultura del país.
 • ACTIVITAT FÍSICA: La potenciem mitjançant el projecte anual “Millorem Sueca” que contribueix a un estil de vida més saludable per a tota la població.
 • ORIENTACIÓ: Orientació acadèmica i professional,  fent seguiment de les aptituds i preferències professionals dels nostres alumnes.
 • EDUCACIÓ EMOCIONAL: Gestionem les emocions dels nostres alumnes, especialment tenint en compte els processos de l’adolescència.
 • PODCAST: Permet la participació de tots els alumnes. Fomenta l’ús de la llengua en totes les seues vessants.

PROJECTES CULTURALS

Anualment organitzem una vetllada poético-musical, i una obra teatral on els protagonistes són els nostres alumnes de 4t i el públic, la resta del col·legi i els pares. En 2019 1r Premi d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira

OLIMPÍADA MATEMÀTICA

Participem a les Olimpíades Matemàtiques que organitza la societat matemàtica Al-Khwarizmi

FIRA EXPERIMENTA

Participem a la fira experimenta amb projectes de tecnologia, organitzada per la Facultat de Física de la Universitat de València (Menció d’honor l’any 2015)

TECNOLOGIA

Al taller de tecnologia disposem d’una talladora amb làser de diode, màquines de control numèric CNC i impressora 3D. D’aquesta manera, utilitzant programes de CAD els dissenys de robòtica són propis.

GAMIFICACIÓ

Mitjançant l’ús de ferramentes com Kahoot, que permeten reforçar l’aprenentatge i avaluar a l’alumnat d’una forma més dinàmica i lúdica

IDIOMES

L’aprenentatge de les llengües estrangeres és clau, ho fem de manera transversal. Organitzem estades a l’estranger de convivència amb famílies natives per afavorir l’aprenentatge de l’idioma i de les costums i cultura del país

Traductor web »