HISTÒRIA

L’any 1956, mogut per la inquietud i la preocupació per la població infantil i la joventut d’un barri humil i obrer eventual de la terra, Don Francisco Ferri Puerto, qui va ser rector titular de la Parròquia dedicada a La nostra Senyora de Fàtima, va posar en marxa la idea de construir un centre escolar que facilitara als xiquets una formació completa i les aptituds necessàries per a defensar-se en la vida.

Gràcies al seu inestimable i persistent treball, i el de tantes altres persones, entre les quals cal destacar també a Donya María Asunción Fernández Escrivá, qui en el seu testament, va llegar unes terres que van permetre finançar part del projecte de construcció del centre, i després de dos anys d’incessant activitat, les Escoles Parroquials de Primer Ensenyament i Formació Professional de Ntra. Sra. De Fàtima van quedar acabades i van començar la seua marxa amb el seu primer curs escolar en 1959-1960.

EL CENTRE

“Un Col·egi d’inspiració cristiana per a l’educació integral dels alumnes”

Cultivem la Fe&Cultura

El col·legi Ntra. Sra. de Fàtima pretén educar conseqüentment des de la concepció cristiana de l’home, la vida i el món actual, afavorint la síntesi entre la Fe i la Cultura.

Formem part d’una gran família, els Col·legis Diocesans de València, coordinats i acompanyats per la Fundació Sant Vicent Màrtir en la important missió d’educar des de l’evangeli a xiquets i joves de la nostra societat.

Cuidem al nostre equip docent

El nostre equip docent, d’esperit jove i amb iniciativa pròpia, està compromés amb les necessitats dels nostres alumnes, oferint un tracte personal i pròxim a les famílies, i està compromés també amb les necessitats del centre, al qual contribueixen amb les seues tasques no docents per a afavorir l’aprenentatge i desenvolupament dels xiquets en tots els seus nivells

Apostem per l’ensenyament de qualitat

És per això, que el centre està compromés i té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat, sobre la base de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, en els processos educatius d’ensenyament reglat. Això li permet:

  • Assegurar que es compleixen tots els requisits.
  • Augmentar la motivació i la participació del personal en tots els processos.
  • Millorar la gestió dels recursos.
  • Estimular el procés de Millora Contínua.
Traductor web »