Estimades famílies, cal llegir atentament esta pàgina abans de passar a la tenda. El procediment del pagament és molt intuïtiu, es pot pagar directament per Bizum o amb VISA.

Cal destacar, que quan ens demanen les dades, al nom escriurem el de l’alumne/a, i el curs en què està matriculat/da. Ho farem així:
NOM: Maria 4INF
COGNOMS:
Martínez Alberola

Teniu baix un botó per accedir a la tenda online. A través d’ell prodreu entrar a la secció que interesse:

  En el cas de Primària, a més del producte que correspon al conjunt de quadernets, material escolar i llibres que no entren en el banc, teniu un producte addicional per a cada lectura, en previsió de que algú no necessite eixe llibre perquè li’l deixen, etc. Exemple: si necessiteu el lot general del curs, més la lectura, agregareu eixos dos productes a la cistella. Si no voleu la lectura, l’únic producte que agregareu a la cistella és el del lot general.

  En el cas de Secundària, a més del producte que correspon al conjunt de quadernets, material escolar i llibres que no entren en el banc, teniu un producte addicional per a les optatives en què és necessari; en particular Francés de 2ESO, i Tecnologia de 4ESO (per a 1ESO, 2ESO i 3ESO Tecnologia JA està integrada en el lot general perquè no és una àrea optativa, és obligatòria). Exemple: si necessiteu el lot general del curs, més Francés de 2ESO, agregareu eixos dos productes a la cistella. Si no necessiteu material d’optativa, l’únic producte que agregareu a la cistella és el del lot general.

  Al completar amb èxit la compra, al col·legi rebrem una notificació automàtica amb totes les dades de la comanda, pel que ja podrem fer-li entrega a l’alumne/a del material corresponent, així com la factura en paper. Este document també el podreu consultar en format electrònic a la plataforma Alexia, en l’apartat de Documents.

  IMPORTANT: per al cas de pares separats que comparteixen tots els gastos hem pensat en un mecanisme per a que cada pare/mare puga pagar directament la seua part, ja que la tenda web només té els preus globals.

  1. En primer lloc heu de saber l’import total mirant els preus a la tenda online, sense oblidar la lectura corresponent o optativa, segons els cas.
  2. Després heu de contactar a l’administrativa del col·legi a través del 961712689, o l’adreça secretariafatimasueca@gmail.com, per a facilitar-vos un número de compte bancari.
  3. Finalment cada pare/mare en aquesta situació ha de fer una transferència a eixe compte per la MEITAT de l’import total, que és el que li correspon abonar.
  Traductor web »