Els alumnes sou els principals agents i protagonistes del vostre procés formatiu, necessitant ajuda i suport per al creixement com a persona.

Educar a la persona inclou no tan sols formació intel·lectual sinó l’obertura de l’ésser a la transcendència que ompli la seua vida de vertader sentit.

En cada una de les etapes, vosaltres, com a alumnes, interveniu activament d’acord amb les experiències pròpies de la vostra edat, i heu d’anar assumint responsabilitats proporcionades a la vostra capacitat.

Els alumnes participeu en els òrgans col·legiats per a representar els vostres interessos, proposar iniciatives, i col·laborar en la presa de decisions.

Enllaços web a recursos:

ORIENTA’T

OH MY ENGLISH ! wink
by Seño ANGELES

BLOG PROFE P. R.

BLOG DE TECNOLOGÍA

PRÀCTIQUES DE MECANISMES

ACCÉS A GMAIL

ACCÉS A DRIVE

ANAYA

EASYARDUINO
BASAT EN BLOCKLY

SOFTWARE ARDUINO

SCRATCH

TINKERCAD

Traductor web »