Aquesta etapa, de caràcter obligatori, està estructurada en tres cicles de dos anys de durada per a afavorir els ritmes d’aprenentatge.

La motivació és l’element impulsor del desenvolupament integral dels nostres alumnes. Cuidem el seu desenvolupament personal, ens centrem a potenciar les habilitats socials i culturals, fomentem els hàbits espirituals, de convivència, treball i estudi, la creativitat, l’afectivitat i per descomptat, facilitem aprenentatges tals com l’expressió oral i escrita, la lectura i el càlcul.

Les nostres metodologies tenen un caràcter personal, i s’adapten als diferents ritmes d’aprenentatge de cada xiqueta o xiquet.

En aquesta etapa, es posa especial èmfasi en l’atenció a la diversitat de l’alumnat, en la prevenció de les dificultats d’aprenentatge i en la posada en pràctica de mecanismes de reforç, en els casos en els quals es detecten aquestes dificultats.

En l’actualitat, en l’Educació Primària ens sentim identificats amb nou competències clau:

 • Comunicació lingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència digital
 • Aprendre a aprendre
 • Competències socials i cíviques
 • Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
 • Consciència i expressions culturals
 • Fomentar l’esport, la cultura autòctona, la creativitat, la sensibilitat, la solidaritat, el respecte i la tolerància
 • Competència espiritual

Metodologies:

 • UNITATS DIDÀCTIQUES INTEL·LIGENTS: Treballem alguns continguts de manera vivencial i lúdica, eliminant el llibre de text, on l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge.
 • REALITAT VIRTUAL: L’ús d’aplicacions interactives ens permet fer que l’ensenyança siga més dinàmica i divertida.
 • TERTÚLIES DIALÒGIQUES: Una activitat cultural que permet dialogar i reflexionar a partir d’un llibre de literatura clàssica universal.
 • GAMIFICACIÓ:  Mitjançant l’ús de ferramentes com Kahoot, que permeten reforçar l’aprenentatge i avaluar a l’alumnat d’una forma més dinàmica i lúdica.
 • PODCAST: Permet la participació de tots els alumnes. Fomenta l’ús de la llengua en totes les seues vessants.
Traductor web »