Llistats de llibres per al curs 2019-20

Al final teniu els llistats de llibres, quaderns, lectures i material escolar.

  • Infantil: del lot de llibres i tot el material de classe s’encarrega el col·legi, no cal anar a comprar res a la impremta.
  • Xarxa de llibres per a 1PRI i 2PRI, Conselleria abona al col·legi 160 € per als llibres de text, ja que els/les alumnes escriuen als mateixos i s’han de canviar cada any.
  • Banc de llibres de 3PRI a 4ESO: en general, al centre us facilitem els llibres de text provinents del banc de llibres.

Per a pagar els llibres, quaderns, material de Plàstica, etc. que NO formen part del banc de llibres, o que sobrepassen l’ajuda de Conselleria per a 1PRI i 2PRI, els mètodes seran:

  • Rebut per domiciliació bancària al compte que es va sol·licitar durant el mes de juny. S’avisarà per plataforma de comunicació, amb opció de resposta.
  • Si us interessa fraccionar el pagament, es podrà fer a través d’una targeta de Rural Vía (Caixa Popular; teniu una oficina prop de El formiguer). Es notificaria responent al missatge de la plataforma de comunicació que s’ha comentat abans, o bé a través del telèfon 961712689, o del correu electrònic secretariafatimasueca@gmail.com.

PER A EVITAR CUES, enguany tenim un canvi a l’entrega dels llibres i quaderns que es compren: per a tots els cursos de Primària i Secundària ho entregarà cada tutor/a a l’alumne/a (normalment el primer dia de classe), sempre i quan el material ja estiga abonat. Els pares/mares podreu pujar al final del matí a classe per recollir-ho.

Què s’ha de comprar a la impremta/papereria?

  • El material que no servim ací (estoig, llapissera, colorins…), el qual està detallat al llistat de cada curs.

Llistat de llibres, quaderns, lectures i material escolar

Cada llistat és un document en format PDF. Feu clic sobre el nom del curs que us interesse per a veure el llistat.

 

    EDITORIALS:

    Si us interessa un llistat de llibres de TOTS els cursos, feu clic ací.