Llistats de llibres per al curs 2020-21

Al final teniu els llistats de llibres, quaderns, lectures i material escolar.

  • Infantil: del lot de llibres i tot el material de classe s’encarrega el col·legi, no cal anar a comprar res a la impremta.
  • Xarxa de llibres per a 1PRI i 2PRI, Conselleria abona al col·legi 160 € per als llibres de text, ja que els/les alumnes escriuen als mateixos i s’han de canviar cada any.
  • Banc de llibres de 3PRI a 4ESO: en general, al centre us facilitem els llibres de text provinents del banc de llibres.

Per a pagar els llibres, quaderns, material de Plàstica, etc. que NO formen part del banc de llibres, o que sobrepassen l’ajuda de Conselleria per a 1PRI i 2PRI, el mètode és un rebut per domiciliació bancària al compte que es va comunicar en el seu dia. S’avisarà per plataforma Alexia, amb opció de resposta.

A causa de les mesures excepcionals pel COVID-19, sempre estem a expenses de les indicacions que per motius sanitaris puga publicar Conselleria, per això avisarem més avant del procediment per arreplegar els llibres.

Què s’ha de comprar a la impremta/papereria?

  • El material que no servim ací (estoig, llapissera, colorins…), el qual està detallat al llistat de cada curs.

Llistat de llibres, quaderns, lectures i material escolar

Cada llistat és un document en format PDF. Feu clic sobre el nom del curs que us interesse per a veure el llistat.

 

    EDITORIALS:

    Si us interessa un llistat de llibres de TOTS els cursos, feu clic ací.