Per la present convoquem vacant de professor en l’àrea de Música dins l’etapa d’ESO
(Art. 60 de la LODE i ORDRE 7/2013 de 30 de gener de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).
CENTRE PRIVAT CONCERTAT: NTRA. SRA. DE FÀTIMA
LOCALITAT: SUECA – VALÈNCIA
JORNADA: 7 HORES SETMANALS
REQUISITS:
    * TITOL SUPERIOR DE MÚSICA
    * CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ
PLAÇ DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:
    * DEL 20 AL 31 DE JULIOL DE 2020 AL CORREU ELECTRÒNIC fatimasueca@gmail.com