Seleccionar página

Triar el centre educatiu més adequat per als nostres fills o filles potser siga una de les decisions més importants que els pares i mares han de prendre. És un canvi significatiu per a elles i ells ja que passen de la guarderia o d’estar a casa amb la família, a separar-se per primera vegada i assistir a un centre educatiu com és l’escola.

A l’escola, els xiquets estaran des de els 3 fins als 12 anys, es a dir, tota la seua infància, per la qual cosa cal reflexionar sobre alguns aspectes propis, cal plantejar-se qüestions com per exemple:

  • Com és el nostre fill o filla?

Quines coses li agraden? És actiu o activa i necessita moure’s, o li agraden les activitats pausades? Com aprèn millor les coses? Jugant? Observant? Experimentant? Quins són els seus punts forts? I els febles?

  • Com som nosaltres?

Quina idea tenim sobre l’educació? Som religiosos o no? Ens agrada participar en les activitats escolars? Tenim informació sobre les diferents línies pedagògiques que s’apliquen actualment (tradicional, religiosa, innovadora, …) Treballem?

  • Com és la nostra família?

Quins són els nostres horaris? Hi ha altres germans més grans o més menuts? Tenim el recolzament familiar d’avis, oncles…? Viuen a prop?

Una vegada fetes aquestes reflexions, cal plantejar-se certes qüestions sobre el centre a triar. Hem de veure quin és el que s’adequa millor a les nostres necessitats. 

Més enllà de la seua ubicació o de la distància que ens separa del centre educatiu, cal valorar altres aspectes.

Recomanacions a tindre en compte sobre el col·legi

La primera d’elles és conèixer el Projecte Educatiu que duen a terme. Ha de ser coherent amb la nostra forma d’entendre l’educació, coherent amb els nostres valors i amb les nostres preferències pedagògiques.

Sempre que es siga possible, es molt recomanable acudir a les jornades de portes obertes dels centres de la nostra àrea o visitar les escoles en funcionament.  Conèixer de primera mà el que fan, saber quines són les dinàmiques diàries (racons, assemblees, treball per projectes, aprenentatge vivencial, ambients d’aprenentatge…), quants alumnes s’atenen per classe,  qui són els professionals que atendran als vostres fills o filles, conèixer les instal.lacions i la rel·lació família-escola.

Aquest any, malauradament, no va a ser possible fer aquestes jornades per la crisis sanitària que estem vivint però sabrem resoldre aquesta circumstància amb una jornada de portes obertes “virtuals Fàtima Sueca«.

Valorar si el centre disposa d’equip de personal de recolzament: departament d’orientació, pedagogs, psicòlegs… el treball d’aquests equips és poc visible en el dia a dia però molt important, sobre tot en el cas de tindre que atendre necessitats concretes.

Un altre aspecte a tindre en compte serà valorar el dia a dia: Com acudirem a l’escola? A peu? En cotxe? Transport escolar? Què tardem en aplegar? En cas de no poder anar vosaltres personalment, teniu alguna alternativa?

Hem de pensar si els horaris de l’escola s’ajusten a les nostres necessitats familiars i valorar si són adequats per als nostres fills i filles. Si el col·legi té “Escola Matinera” podem fer ús d’aquest servei.

El menjador és un altre dels punts a tindre amb compte. Informar-nos del seu funcionament, valorar si la dieta que es proporciona està amb concordança amb un estil d’alimentació saludable.

Per últim,i per triar el centre educatiu més adequat, és important estar assabentat de si hi ha límit de places, i conèixer els terminis de pre-inscripció i matriculació. En el cas de que es tracte o bé de col·legis públics, o bé concertats o en tot cas privats, cal estar informat del cost econòmic que suposarà la matriculació i cadascun dels serveis dels que puguem fer ús.