AVÍS LEGAL

Li agraïm que haja decidit visitar-nos. Volem que la seua experiència en la nostra Web siga tan agradable com siga possible.
L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels serveis del mateix, impliquen l’acceptació  expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions, així com de les Polítiques de Privadesa i de les Cookies, relacionades amb la normativa vigent en la matèria de Protecció de Dades Personals. Per favor, li recomanem que les llija amb atenció per a saber què tipus de dades s’arrepleguen  a través de la nostra Web, amb quines finalitats i quins drets relacionats amb açò li concerneixen.
1.- Informació Legal.
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:
Identitat: Col·legi Ntra. Sra. de Fátima
CIF: R4600617G
Adreça postal: C/ CABANYAL, 18,    46410 – Sueca (VALÈNCIA)
Telèfon: 961712689
Correu electrònic: fatimasueca@gmail.com
URL: https://fatimasueca.es
L’accés a la Web suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents Condicions Generals d’Ús, que podran ser modificades total o parcialment o substituïdes per unes altres, per el seu titular i en qualsevol moment sense previ avís. Li recomanem que accedisca a les presents condicions de tant en tant per a comprovar les seues possibles modificacions, que es publicaran en el mateix apartat.
2.- Condicions Generals d’ús.
Les següents Condicions Generals regulen l’ús i accés al portal Web, la finalitat del qual és establir pautes de bon ús i comportament de la mateixa. El Col·legi Ntra. Sra. de Fátima, posa a la disposició dels  usuaris informació sobre l’ús, els serveis i els continguts que s’allotgen en la Web. A través aquesta, l’Usuari pot tenir accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.
Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants oferides a través de la pàgina web són realitzats, proporcionats i actualitzats per Proveïdors i terceres empreses. El Col·legi Ntra. Sra. de Fátima no és, en cap cas, responsable d’aquestes dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre els mateixos.
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d’Ús i, si escau  a les Condicions Particulars que puguen establir-se per al possible accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris de la mateixa.
En cas d’incompliment total i/o parcial per l’Usuari de les presents condicions Generals d’Ús, el Col·legi Ntra. Sra. de Fátima es reserva el dret de denegar l’accés a la Web, sense necessitat de previ avís a l’Usuari.
3.- Obligacions Generals de l’Usuari.
L’Usuari, en acceptar les presents condicions Generals d’Ús, s’obliga expressament a:
– No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedisca la seua normal utilització.
– Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d’accés  associades a el seu nom d’Usuari, sent responsable de la utilització d’aquestes  claus d’accés  personals i intransferibles per part de tercers.
– No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres Usuaris com de terceres empreses alié al Col·legi Ntra. Sra. de Fátima.
– No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícites i/o expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s’establisquen para determinades aplicacions i/o utilitats i que resulten contraris als drets i interessos del Col·legi Ntra. Sra. de Fátima, els seus usuaris i/o tercers.
– No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants del Col·legi Ntra. Sra. de Fátima.
L’Usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que el Col·legi Ntra. Sra. de Fátima o qualsevol tercer puga patir com a conseqüència de l’incompliment  de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut d’aquestes  “Condicions Generals d’Ús” o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.
4.- Propietat Intel·lectual i Industrial.
El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, dels quals és titular o dels quals siguen titulars tercers que autoritzen al propietari a la seua utilització, entre uns altres), així com  logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels quals el Col·legi Ntra. Sra. de Fátima és titular o ostenta autorització per a la seua utilització i comunicació pública dels legítims titulars de les mateixes.
L’Usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta, d’acord  a la llei, la moral i l’ordre públic. El Col·legi Ntra. Sra. de Fátima autoritza a l’Usuari per a visualitzar la informació que es conté en aquest lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguen destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, açò significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat del Col·legi Ntra. Sra. de Fátima o dels legítims titulars de les mateixes.
L’Usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que siga la seua finalitat.
5.- Enllaços.
Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establit únicament com una utilitat per a l’Usuari . El Col·legi Ntra. Sra. de Fátima no és, en cap cas, responsable de les mateixes o de el seu contingut.
El Col·legi Ntra. Sra. de Fátima no assumeix cap responsabilitat La derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora de el mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre el Col·legi Ntra. Sra. de Fátima i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.
Per a realitzar enllaços amb la pàgina Web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.
6.- Responsabilitat.
El Col·legi Ntra. Sra. de Fátima no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora  del seu control o alié a la seua voluntat, ni d’aquells  que siguen produïts per l’existència  de virus informàtics en Internet.
El Col·legi Ntra. Sra. de Fátima no assumeix responsabilitat alguna per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:
(i) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes  de telecomunicacions o per qualsevol altra causa alié al control del Col·legi Ntra. Sra. de Fátima;
(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics o qualssevol uns altres;
(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web del Col·legi Ntra. Sra. de Fátima;
(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.
El Col·legi Ntra. Sra. de Fátima no és responsable ni en cap cas respondrà enfront dels usuaris i a tercers sobre actes de qualsevol tercer alié al Col·legi Ntra. Sra. de Fátima que comporte o puga suposar la realització d’actes  de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de   tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició , recepció, obtenció o accés als continguts.
7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Tota la política de tractament de dades personals la trobarà en la Política de Privadesa, que forma part integrant d’aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem col·locat en un document a part: Política de Privadesa.
8.- Legislació.
El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació Espanyola. L’usuari , pel sol fet  d’accedir a la pàgina web o obtenir la condició d’usuari registrat atorga, de forma irrevocable, el seu consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguen conèixer de qualsevol acció judicial derivada d’o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d’aquest Lloc o la navegació realitzada pel mateix.

Traductor web »